Çin, sanayileşmiş ülkelerin toplamından da fazla sera gazı emisyonuna neden oldu

2060 yılı itibariyle karon nötr olma kelamı veren uzak doğu ülkesi Çin, yeni yayınlanan bir rapora nazaran sera gazı emisyonları kırılması güç rekor elde etti. Kelam konusu rapora nazaran ülkenin CO2 emisyonları endüstrileşmiş ülkelerin toplamından daha fazla oldu.

ABD merkezli fikir kuruluşu Rhodium Group’un yayınladığı raporda Çin’in karnesine eksi olarak yazılan bu gelişme, 1990 yılından itibaren geçen müddet baz alındığında ülke için bir birinci olma özelliğini de taşıyor.

2019 yılında tüm dünyada üretilen karbondioksit muadillerinin (CO2e)* %27’sinden sorumlu olan Çin’i ise %11’lik oranla ABD takip ediyor. Hindistan’ın da kendi çapında bir rekor kırarak %6.6’lık hisseyle üçüncü olduğu sıralamada, AB bloğu ise %6.4’lük hisseyle dördüncü sırada yer almış.

Kümenin raporunda yer alan bilgilere nazaran CO2e’nin tüm dünyadaki varlığının 52 gigaton olduğu görülüyor. Bu oran on yıl öncesine kıyasla ise %11.4’lük bir artışı işaret etmekte. Çin’in toplam CO2e ölçüsü ise paylaşılan bilgiler ışığında 14 gigaton civarına denk geliyor.

Enteresan bir formda, yaklaşık 1.4 milyar nüfusa sahip Çin’in kişi başı emisyon ölçüsü ise ülkeler sıralamasından farklı. 10.1 ton olan Çin’deki kişi başı emisyon ölçüsü, 10.5 ton olan OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Taşkilatı) ortalamasının bir ölçü altında. Kişi başı sera gazı üretiminde birinci sıra ise açık orta farkla ABD’de. Ülkedeki kışı başı sera gazı üretimi 17.6 ton olarak gerçekleşmiş.

Farklı birçok projenin hayata geçirildiği günümüzde artan sera gazı salınımın önüne geçmek geleceğimiz için hayati ehemmiyet taşıyor. Bu hususta ülkelerin kelamlarını tutarak, karbon nötr olma siyasetlerini bir an evvel hayata geçirmeleri gerekiyor.

*CO2e çeşitli sera gazlarından kaynaklanan emisyonları, başka gazların ölçülerini tıpkı global ısınma potansiyeline sahip muadil ölçüde karbondioksite dönüştürerek global ısınma potansiyeli temelinde karşılaştırmak için kullanılan bir ölçü.