İlaçların kan düzeyini tespit edebilen sensör geliştirildi

Günümüzde ilaçlar üzerinde çeşitli farmakokinetik ve farmakodinamik çalışmalar yürütülmesine rağmen rutin kullanımdaki ilaçların kana ne kadar geçtiğinin belirlenmesi, kişi bazında ( değişen kilo, genetik vb ) güç olabiliyor. Artık ise bilim insanları altın nano parçacıklardan yararlanarak bu durumu kolaylaştırmayı başardı.

Almanya’da bulunan Johannes Gutenberg University Mainz kurumu araştırmacıları 1 milimetreden daha ince ve 5 Kuruş’tan daha küçük boyutlarda sensör geliştirdi.

Altın nano parçacıklar

Biyololojik olarak uyumlu hidrojelden yapılan ve içerisinde çeşitli ilaçlarda bulunan moleküllere has reseptörlerle kaplı altın nano parçacıklar ihtiva eden sensör cerrahi olarak deri altına implante ediliyor.

Deri altındaki kılcal damalarlar vakitle aygıtta bulunan porların içerisine yanlışsız büyüme gösteriyor ve ilaçlarda bulunan moleküller kelam konusu aygıtın içindeki reseptörlere bağlanarak altın parçacıkların kızılötesi ışık yansıtmasına neden oluyor. Işığın renginin ilacın kandaki konsantrasyonuna nazaran değiştiğini belirtelim.

Yeni aygıt yürütülen fare deneylerinde antibiyotiklerin kan seviyesini belirlemek hedefiyle test edildi.

Yeni araştırma Johannes Gutenberg University Mainz isimli üniversite mecmuasında yayımlandı.

Kaynakça https://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/13376_ENG_HTML.php https://newatlas.com/medical/sensor-gold-nanoparticles-medication-bloodstream/