Intel daha güvenli ve daha sorumlu yapay zekâ için çalışıyor

Yapay zekâ teknolojileri bugün hayatımızın her alanında yer almaya başladı ve haliyle toplanan hassas dataların sayısı da her geçen gün artıyor. Hassas bilgilerdeki çoğalma tehdit ortamının büyümesine sebep oluyor ve güvenlik tasaları artıyor.

Intel’den inançlı ve sorumlu yapay zekâ

Intel‘in sanayi önderi araştırma uğraşları; dataların bütünlüğünü, doğruluğunu ve kapalılığını müdafaaya odaklanıyor. Bu bakımdan yapay zekâ dağıtımlarını sorumlu ve inançlı yollarla hızlandırmak için iki kıymetli adım atıyor.

Intel Project Amber neler sunuyor?

1 gün evvel eklendi

BeeKeeper AI ismindeki yeni tahlil bir sıfır inanç platformu sağlamak için Intel SGX donanım tabanlı güvenlik yeteneklerini ve Microsoft Azure’un saklı bilgi süreç altyapısını kullanıyor. Bir yapay zekâ algoritmasının dataların kapalılığından ya da algoritma modelinin fikri mülkiyetinden ödün vermeksizin birden fazla gerçek dünya klinik bilgi kümesi üzerinde çalışmasına imkan tanıyor. Bu, sıhhat alanındaki yapay zekâ geliştirme ve dağıtma inovasyonunu mevcut usule kıyasla %30 ila %40’tan fazla hızlandırıyor.

İkinci adım ise Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi’nin Federe Tümör Segmentasyonu ile araştırma iştiraki yaparak beyin tümörlerini bulmak için yapay zekâ modellerinin eğitimini geliştirmek emeliyle bir dizi Intel donanımı ve açık kaynaklı yazılım teknolojisi kullanmak oldu.

Open Federated Learning’i (OpenFL) kullanan Intel teknolojisi, her kurumun çıkarım algoritmalarının aslına uygunluğunu ve niteliğini artırmaya katkıda bulunabilmesini sağlıyor. OpenFL, kişisel data kümelerinin güvenliğini ve kapalılığını korurken, altı kıtadaki 55 kurumun işbirliği yapmasına imkan tanıdı. Bu, tümörlerin yerini belirleme uğraşlarını %33 oranında düzgünleştiren bir yapay zekâ modeliyle sonuçlandı.

Yapay zekânın sorumlu kullanımı, sanayinin bir ortaya gelerek sıhhat, finansal hizmetler, üretim, perakende ve eğlenceyi içeren çeşitli kesimlerde dağıtımın yolunu nasıl açabileceğinin bir örneğini de teşkil ediyor.

  • Anasayfa
  • Donanım
  • İşlemci Haberleri
  • Yapay zekâ sorumluluk alıyor