Mideden salgılanan Gastrokine-1 adlı protein obezitede etkili olabilir

Günümüzde endüstriyelleşen besin dalı, artan kentleşme ve değişen tüketim alışkanlıkları sebebiyle obezite de hayli artmış durumda. Artık ise Indiana University kurumu araştırmacıları mideden sekrete ( salgılanan ) edilen bir çeşit proteinin obeziteyle alakalı olabileceğini ortaya koydu.

Obezite birçok açıdan risk teşkil etmesinin yanı sıra kanser, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için de predispozan ( taban hazırlayan ) faktörlerin başında geliyor.

Gastrokine-1

Bilim insanları yürüttükleri çalışmada Gastrokine-1 ( GKN 1 ) ismi verilen proteine odaklandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kelam konusu proteinin mideden hayli yüksek ölçülerde salgılandığı tespit edildi ve bilim insanları kelam konusu proteinin bağırsak mikrobiyomunda değerli role sahip olabileceğini düşündü.

Araştırmacılar fare deneylerinde GKN 1 isimli proteini inhibe etti ve daha sonra farelerin kan şeker seviyeleri, insülin düzeyleri ve beden yağları tahlil edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda denekler, tekrar tıpkı besinlerle beslenen lakin protein akitivitesi baskılanmayan denetim kümesi fareleriyle mukayese edildi ve sonuçlara nazaran denek kümesindeki farelerin daha düşük yağ yüzdelerine sahip olduğu tespit edildi.

Son olarak tüm farelerin deney sonucunda yağdan yüksek diyetle beslendiğini ve denek kümesinin kilo alımının denetim kümesine oranla daha az olduğunu ekleyelim yani öbür bir deyişle Gastrokine-1 aktivitesinin baskılanması obezite açısından olumlu sonuçlar verebilir.

Yeni araştırma Scientific Reports isimli mecmuada yayımlandı.

Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41598-021-88928-8 https://medicine.iu.edu/news/2021/05/Your-stomach-may-be-the-secret-to-fighting-obesity https://newatlas.com/medical/stomach-protein-regulate-obesity/