, , ,
Yazılım
Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Paradox Interactive'in yaptığı strateji ...
4 hafta önce